לפנייה בכל שאלה או מידע שאינו מצוי באתר או בכל בעיה שמתעוררת לאחר ההזמנה, אנא צרו קשר בטלפון או באמצעות טופס הפנייה בדף זה.

  • שעות מענה שירות לקוחות: ימים א’ – ה’ בשעות 9:00 – 14:00

  • כתובתנו (למשלוח דואר): גליליאו צעיר, ת”ד 329 הרצליה, מיקוד 4610301

  • טלפון077-2340605

  • פקס077-5402725

טופס פנייה