צוות גליליאו צעיר בודק כל המצאה או פתרון חידה שנשלח. שמות הזוכים מתפרסמים בירחון המודפס בלבד. נא שלחו באמצעות הטופס בדף זה

טופס לשליחה