מה בגיליון 223 – אוגוסט 2022

קיץ, ים, שמש, חם... כשחם בקיץ ויש אור עד שעה [...]