צוות גליליאו צעיר בודק כל המצאה או פתרון חידה שנשלח. שמות הזוכים מתפרסמים בירחון המודפס בלבד. לרשותכם שתי אפשרויות שליחה:

  • לתיבת הדואר שלנו: אל מערכת גליליאו צעיר, ת”ד 329 הרצליה, מיקוד 4610301

  • לדואר האלקטרוני שלנו: באמצעות הטופס בדף זה